Klaasimeister glassfabrikk

Hovedfokuset i dette prosjektet lå på å utforme en bygning som var enkel, økonomisk og attraktiv, men som fortsatt kunne støtte opp under merkevaren til Estlands ledende glassprodusent, Klaasimeister.

Konseptet fungerte upåklagelig, og bygget har allerede blitt utvidet to ganger – uten at dette har brutt med byggets arkitektoniske uttrykk. Dessuten har så å si alt av både veggplater og vinduer blitt gjenbrukt ved hver av de to utvidelsene.

Hoveddelen av bygget består av tre deler, hvorav to av dem er for industriell produksjon. Her har både tak og vegger blitt utstyrt med en stor mengde glassflater, for å slippe inn tilstrekkelig med naturlig lys. Den tredje delen av bygget er forbeholdt kontorer og administrasjon. Bygget går over to plan, hvor store vinduer både interiørt og eksteriørt er med på å knytte innsiden av bygget sammen med verden utenfor.

Bygget ligger ved en av de viktigste og mest trafikkerte hovedfartsårene i Estland – motorveien mellom Tallinn og Tartu – hvor den er svært godt synlig, og hvor den nå fungerer som et landemerke for de som ferdes i området – spesielt nattestid.

Type

Industriell

Byggeår

2004-2012

Beliggenhet:

Kolu, Estland

Team:

Taavi Kuningas, Mihkel Urmet

Areal:

ca. 10 000 m²

Prosjektår:

2004 – 2012

Kunde:

Klaasimeister

Entreprenør:

Messiehitus

Bilder:

Tõnu Tunnel